Porady

Czym jest i jak działa kontaktron?

Czym jest i jak działa kontaktron?

Kontaktron jest łącznikiem elektrycznym, którego sterowanie realizowane jest za pomocą pola magnetycznego. Pierwsze kontaktrony zostały wprowadzone na rynek już w 1940 roku. Sprawdź, czym jest i w jaki sposób działa kontaktron.

Budowa i specyfika działania kontaktronu

Kontaktrony wraz z wejściem na rynek stanowiły rozwinięcie oferty przekaźników. Przekaźniki kontaktronowe przełączają obwód w momencie, w którym do obszaru ich zadziałania zbliżony zostanie element emitujący pole magnetyczne.

Kontaktron może być skonstruowany na wiele sposobów, zależnie od parametrów pracy, miejsca montażu czy specyfiki działania. Najczęściej przyjmują one konstrukcję hermetycznej bańki wykonanej ze szkła. Do wnętrza bańki producenci przełączników wprowadzają gazy obojętne. Styki kontaktronów wykonywane są z materiałów ferromagnetycznych. Przełączniki kontaktronowe przeznaczone do przełączania obwodów wysokich napięć najczęściej produkowane są jako kontaktrony próżniowe.

Kontaktron działa na takiej zasadzie, że w przypadku oddziaływania na niego zewnętrznego pola magnetycznego, na stykach kontaktronu indukowane jest wewnętrzne pole magnetyczne, które prowadzi do przyciągania się styków, a w konsekwencji do ich zwarcia i zmiany stanu. Ze względu na sposób rozwierania, zwierania czy podtrzymywania styków kontaktrony kategoryzuje się na dwie główne grupy: nieremanencyjne i remanencyjne.

Kontaktron nieremanencyjny to jeden z najczęściej stosowanych rodzajów kontaktronów. Jego zasada działania sprowadza się do podtrzymywania stanu przez kontaktron do momentu, w którym w jego otoczeniu nie zostanie umieszczony element magnetyczny lub elektryczny, który emituje pole magnetyczne.

Z kolei kontaktrony remanencyjne podtrzymują swój stan do momentu, w którym nie zadziała na nie pole magnetyczne o polaryzacji odwrotnej względem polaryzacji pola działającego na kontaktron w uprzednim cyklu sterowniczym. Innymi słowy, kontaktron remanencyjny zmieni stan dopiero wówczas, gdy zadziała na niego pole o odwrotnej polaryzacji.

Zastosowanie kontaktronów

Kontaktrony najczęściej implementowane są w układach alarmowych jako część alarmu. Przełączniki kontaktronowe montowane są m.in. w drzwiach i oknach, a ich zasada działania przy takim zastosowaniu polega na załączeniu alarmu (zaindukowaniu pola magnetycznego), gdy przerwany zostanie obwód wynikający z otwarcia drzwi lub okna.

Innym zastosowaniem kontaktronów jest m.in. szeroko rozumiany sektor automatyki i przemysłu. Kontaktrony mogą być wykorzystywane do sterowania pozycjonowaniem robotycznych ramion, linii produkcyjnych czy taśmociągów. Z kontaktronów korzysta się także np. do detekcji i pozycjonowania tłoków silników czy w sektorze motoryzacyjnym.

Na rynku dostępne jest wiele rodzajów kontaktronów. Tego typu elementy kategoryzuje się na wiele sposobów. Wśród podstawowego kryterium podziału należy wymienić rozmiar kontaktronu, jego parametry magnetyczne, sposób montażu czy maksymalną moc łączeniową. Zwykle moc łączeniowa oscyluje w granicach od 0,25 W do nawet 250 W.

Similar Posts