Porady

Kurzawka co to jest i jak sobie radzić?

Kurzawka co to jest i jak sobie radzić?

Mało mówiąca nazwa określa zjawisko, które wywołuje niemały kłopot w pracach budowlanych, czy górniczych oraz uniemożliwia prawidłowy przepływ wody w studni. Dowiedz się, czym jest kurzawka i jakie są sposoby, by zlikwidować negatywne skutki pojawienia się jej na terenie Twojej działki.

Kurzawka, co to jest?

W wyniku działań atmosferycznych lub zmian zachodzących w strukturze gruntu dochodzi do osypywania się ziemi, która traci swoją plastyczność i zachowuje się podobnie jak woda. W rzeczywistości jest to nagromadzony piasek i muł, który zostaje wypychany przez wodę o wysokim ciśnieniu. Ten proces bardzo ciężko zatrzymać, ponieważ wydobycie mułu z dołu może jedynie pogorszyć sytuację. Kurzawka jest prawdziwą zmorą gospodarstw domowych, które korzystają ze studni. Blokuje przepływ wody, zanieczyszcza ją i z czasem zmniejsza jej poziom wody do tego stopnia, że może dojść do zapadnięcia się studni. Niekiedy konieczne jest wybudowanie zupełnie nowej konstrukcji.

 

Kiedy powstaje kurzawka?

Kurzawka występuje na terenach bardzo nawodnionych. Pojawia się podczas pracy na dużych głębokościach, kiedy woda wypycha piasek pod ciśnieniem do powstałego dołu, stopniowo go zasypując. Wydobycie zagęszczonej piachem wody i uratowanie dołu przed zasypaniem jest niezwykle uciążliwe i trudne. Dodatkowo jest to działanie niewskazane, ponieważ wybieranie kurzawki z dna wykopu jeszcze bardziej może przyczynić się do osypywania gruntu z otoczenia, con szkodzi nie tylko budowie lub studni, ale również przebywającym w pobliżu ludziom. 

 

Sposoby na zlikwidowanie kurzawki

Istnieje kilka sposobów skutecznej walki z kurzawką, której nie da się zlikwidować całkowicie. Do sposobów można zaliczyć:

  • Korzystanie z dobrej jakości filtrów, które oczyszczą wodę. Co prawda jest to rozwiązanie jedynie zmniejszające negatywne skutki występowania kurzawki.
  • Innym sposobem może być próba przekopania się na większą głębokość, do źródła wody.
  • Polecanym rozwiązaniem jest odpompowanie mułu z dna studni lub dołu oraz wysypanie go kamieniami i wapnem gaszonym, by dno zostało utwardzone.
  • Najlepszym sposobem jest skontaktowanie się z fachowcem, który będzie dysponował odpowiednim sprzętem i umiejętnościami. To oczywiście związane jest z dodatkowymi kosztami.

 

Na szczęście kurzawka nie występuje często, ale bardzo ciężko się z nią uporać. Najtrudniejsze jest fakt, że nie da się przed nią uchronić ani przewidzieć, kiedy może nastąpić. Skuteczne w walce z kurzawką jest natychmiastowe reagowanie.

Similar Posts