Dom i Ogród

Parking przy domu jednorodzinnym – o czym warto pamiętać

Parking przy domu jednorodzinnym - o czym warto pamiętać

Budowa domu jednorodzinnego wiąże się z dużą ilością przygotowań, a samo zbrojenie działki i wybranie jednego projektu to dopiero początek. Jedną z najważniejszych kwestii, której trzeba należycie dopilnować, jest działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Najważniejsze pytania, które należy sobie zadać to:

  1. Jaka powinna być odległość miejsca parkingowego od granicy działki? 
  2. Czy dozwolone jest stawianie miejsca parkingowego pod oknem? 
  3. Czy można stawiać słupki drogowe lub parkingowe na miejscu postojowym? 

1# Jaka powinna być odległość parkingu od granicy działki? 

W świetle prawa budowlanego jeżeli na danym terenie nie prowadzi się działalności gospodarczej lub nie posiada się kolekcji zabytkowych samochodów i na działce nie powstaje więcej niż 10 miejsc postojowych, miejsca parkingowe muszą być położone w odległości minimum 3 metrów od granicy działki.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sąsiadująca działka jest działką drogową. Wtedy nie obowiązują żadne minimalne odległości od granicy działki. 

Warto również pamiętać, żeby zachować odległość minimum 7 metrów od obiektów takich jak budynki zamieszkania zbiorowego, place zabaw czy boiska rekreacyjne. 

2# Czy dozwolone jest stawianie miejsca parkingowego pod oknem?

Przepisy prawa budowlanego dokładnie określają w jakiej odległości od okna powinny znajdować się miejsca postojowe, aby zapobiec sytuacjom, w których samochody parkowałyby bezpośrednio przed oknami tworząc hałas i produkując dużą ilość spalin. 

Wspomniany wcześniej dystans minimum 7 metrów od określonych obiektów ma również zastosowanie w przypadku okien budynków mieszkalnych, czyli własnego domu lub domu sąsiadów. Jednakże, warto tutaj zaznaczyć, że prawo budowlane wspomina o oknach w części mieszkalnej, czyli o oknach w pomieszczeniach określonych w planie budynku. 

Możliwe jest tutaj więc lekkie obejście tego przepisu, na przykład wpisując w plan budynku garderobę zamiast sypialni, której okna wychodzą na podjazd. Garderoba nie stanowi części mieszkalnej budynku, więc w takiej sytuacji zapis o 7 metrach od okien części mieszkalnej nie będzie obowiązywał. 

3# Czy można stawiać słupki drogowe lub parkingowe na miejscu postojowym? 

Słupki drogowe i słupki parkingowe są elementami zabezpieczającymi dany teren przed nieupoważnionymi pojazdami. Pełnią więc niejako funkcję ochronną dla miejsca parkingowego, podobną jak bariery drogowe, takie jak na przykład https://www.sonto.pl/bariery-drogowe/ stawiane bezpośrednio przy drogach. 

Słupki drogowe lub parkingowe występują w formie stałej albo składanej, które można zamykać za pomocą rygla. 

W świetle prawa właściciele danego terenu mogą bez przeszkód stawiać na nich zapory zabezpieczające w postaci słupków i nie muszą uzyskiwać na to specjalnej zgody. 

Podsumowując, będąc właścicielem działki można spokojnie budować na niej miejsce parkingowe, stawiać słupki drogowe czy parkingowe pełniące funkcję taką jak bariery drogowe, ale trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od budynków mieszkalnych, okien oraz obiektów takich jak na przykład place zabaw. 

 

Similar Posts