Finanse

Zdolność kredytowa – jak ją sprawdzić i jak poprawić?

Zdolność kredytowa - jak ją sprawdzić i jak poprawić?

Twoja zdolność kredytowa to ważny wskaźnik dla banku, ale też dla ciebie. Wstępnie wyliczona za pomocą kalkulatora kredytowego, pozwala zawęzić krąg poszukiwań nieruchomości do kupienia, a dla banku jest czynnikiem wpływającym na naszą wiarygodność jako kredytobiorcy. Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników mniej lub bardziej zależnych od kredytobiorcy. W jaki sposób zatem sprawdzić swoją zdolność kredytową oraz czy jesteśmy w stanie ją poprawić, by móc liczyć na lepsze warunki? Podpowiadamy.

Wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej

Posiadanie zdolności kredytowej może być przepustką do nowego etapu swojego życia, dla banku zaś jest cenną informacją, czy jesteśmy wypłacalni i czy będziemy w stanie spłacać regularnie raty kredytowe przez określoną liczbę lat. Możesz zwrócić się bezpośrednio do dowolnego banku z prośbą o wyliczenie zdolności kredytowej, możesz również wstępnie wyliczyć ją samodzielnie. Oczywiście, jest to tylko wstępne wyliczenie i w żaden sposób nie może być wiążące dla jakiegoś banku, dopóki nie jest to oficjalne wyliczenie sporządzone przez analityków bankowych. Samodzielne oszacowanie wysokości ewentualnego kredytu jest bardzo wskazane dla właściwego wyboru nieruchomości, którą ma skredytować bank. Przy takich szacunkach powinno się brać pod uwagę również wszystkie stałe comiesięczne wydatki, które są konieczne do funkcjonowania i życia. Warto też przy takich wyliczeniach wziąć pod uwagę możliwość odkładania oszczędności dla zabezpieczenia swojego bytu.

Do samodzielnego sprawdzania zdolności kredytowej służą kalkulatory kredytowe, dostępne na stronach wielu serwisów, poświęconych kredytom i finansom, a także bezpośrednio na stronach większości banków. Narzędzie to daje dużo różnych możliwości wyliczania zdolności kredytowej, a także tworzenia swego rodzaju symulacji rat kredytu. A co najważniejsze, w każdej chwili możesz wprowadzać zmiany w wyliczeniach, dostosowując je do swoich oczekiwań i potrzeb.

Gdy zdolność kredytową sprawdza bank

Wyliczenie zdolności kredytowej za pomocą ogólnodostępnego narzędzia, jakim jest kalkulator kredytowy, jest wstępnym etapem ubiegania się o kredyt hipoteczny. Kolejny krok to wybór konkretnego banku na podstawie ofert banków dostępnych na ich stronach internetowych. Można też pokusić się o wybranie kilku takich ofert i udanie się do konkretnych placówek w celu omówienia szczegółów ewentualnego kredytu. 

Banki najbardziej interesuje twoja aktualna sytuacja finansowa, perspektywy jej rozwoju, ale też twoja historia poprzednich kredytów i pożyczek. Bardzo ważny jest czynnik wysokości dochodów oraz majątek, jakim dysponuje przyszły kredytobiorca. Równie ważna jest jego pozycja zawodowa oraz forma i czas zatrudnienia, a także miesięczne wydatki na utrzymanie oraz liczba osób w gospodarstwie domowym i ilość osób (zarówno dzieci, jak i dorośli) będąca na utrzymaniu kredytobiorcy.

Pamiętaj, że obecnie możesz się ubiegać wyłącznie o kredyt hipoteczny w złotówkach, chyba że twoje otrzymujesz stałe dochody pieniężne w walucie obcej. Kredyty walutowe niosą za sobą duże ryzyko i same banki od nich coraz bardziej odchodzą.

Czy można podnieść swoją zdolność kredytową?

W przypadku niewystarczającej zdolności kredytowej, dostanie kredytu jest oczywiście bardziej skomplikowane i trudniejsze, ale warto spróbować innych sposobów jako planu B. W celu poprawy zdolności kredytowej, możesz wystąpić o kredyt z pracującym małżonkiem, pod warunkiem jednak że masz z nim rozdzielność majątkową. Można też spróbować wystąpić o kredyt z innym członkiem rodziny, wiąże się to jednak z tym, że zostanie on współkredytobiorcą, a co za tym idzie – ciążyć na nim będą wszystkie prawa i obowiązki kredytobiorcy. Często praktykowanym rozwiązaniem w przypadku małżeństw, w których jeden ze współmałżonków nie posiada żadnych dochodów, jest zawarcie rozdzielności majątkowej, wskutek czego kredytobiorca może samodzielnie wystąpić o kredyt hipoteczny. Dobrze też, jeśli dysponujesz wyższym niż wymaga tego bank wkładem własnym, wówczas szanse na otrzymanie kredytu znacznie rosną. Możesz pokusić się o wydłużenie okresu kredytowania, co w efekcie obniży twoją comiesięczną ratę i zwiększy szanse na pozytywną opinię banku.

Similar Posts