Dom i Ogród

Studzienki betonowe – parametry i specyfikacja użytkowa

Studzienki betonowe – parametry i specyfikacja użytkowa

Studzienki betonowe stanowią podstawowy element konstrukcyjny wszystkich systemów odprowadzania ścieków. Od studni betonowych wymaga się zatem zapewnienia instalacjom ściekowym trwałości, szczelności oraz ogólnej wytrzymałości, co zagwarantuje bezproblemową i wieloletnią eksploatację instalacji.

Czynniki zewnętrzne oddziałujące na studzienki betonowe

Kolektory oraz całe systemy kanalizacyjne tworzone są z coraz bardziej zaawansowanych technologicznie studzienek betonowych, które zapewniają skuteczną barierę między zanieczyszczeniami odprowadzanymi systemami kanalizacyjnymi a środowiskiem naturalnym.

 Studzienki betonowe tworzące kolektory liniowe w gruncie muszą być skutecznie radzić sobie ze zmiennymi siłami ściskającymi osiowymi i poprzecznymi, siłami wyporu nawodnionego gruntu czy oddziaływaniem wód gruntowych i ścieków. Najbardziej narażonymi na uszkodzenia i degradację są kanalizacyjne studzienki betonowe zlokalizowane w pasie drogowym. Poddawane są one nie tylko działaniu wymienionych czynników zewnętrznych, ale również oddziałują na nie obciążenia dynamiczne spowodowane ruchem drogowym.

Parametry wytrzymałościowe i specyfikacja studzienek betonowych

Studnie betonowe są prefabrykowanymi elementami betonowymi produkowanymi zgodnie z normą PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetonowe”.

Do konstruowania instalacji kanalizacyjnych stosuje się różne rodzaje studzienek betonowych – m.in. rewizyjne, włazowe i niewłazowe. Niemniej, niezależnie od przeznaczenia studzienki, są one produkowane z prefabrykowanych dennic betonowych z kinetą betonową, stopnie złazowe i przejścia szczelne. Poza tym konstrukcja studni betonowych może składać się również z pierścieni wyrównujących, płyt przykrywowych i zwężek.

Na podstawie zapisów zawartych w normie PN-EN 1917:2004 studzienki betonowe muszą spełniać odpowiednie wymagania wytrzymałościowe. Kluczowym parametrem wytrzymałościowym studni betonowych jest jakość betonu oraz jego wytrzymałość na ściskanie. Do produkcji studzienek stosowany jest zwykle beton klasy równej bądź lepszej od C35/45, którego wytrzymałość na ściskanie jest równa bądź większa niż 40 MPa. Studzienki muszą również gwarantować wytrzymałość na pionowe obciążanie elementów przykrywających  w zakresie większym od 300 kN. Takie parametry zapewnią studzienki posadawiane na głębokości do 6 metrów w gruncie.

Trwałość studzienek betonowych determinowana jest nie tylko przez jej parametry wytrzymałościowe, ale również przez specyfikę betonu użytego do ich produkcji. Z tego względu, zgodnie z przytoczoną normą, istotna jest nasiąkliwość betonu (nie większa niż 6%) oraz maksymalny stosunek wody do cementu wynoszący 0,45. Utrzymanie takich parametrów zapewnia możliwie największą trwałość studzienek betonowych, zapewniając im większą odporność na oddziaływanie wód gruntowych i agresywnych substancji wytrącających się z transportowanych zanieczyszczeń.

Sprawdź asortyment sieci wodociągowej od Onninen.pl

Similar Posts